Olika typer smuts7 rengöringsregler | Rengöringsprinciper | Nyttiga tips | Hitta rätt rengöringsmedel!

Bruksmanual för rengöring och avfettning

Gör rengöring enklare
Idag finns massor av produkter på marknaden för rengöring av olika typer av spill, smuts och fläckar. Mange har et helt skap fullt av produkter som man har kjøpt, men nesten aldri bruker. Många har skåpen fulla av produkter som köpts men nästan aldrig används. Produkter som tar upp plats och med tiden blir gamla. Vi vill att du ska kunna rengöra så mycket som möjligt med så få produkter som möjligt. Rengöringsmedlen i denna bruksmanual fungerar på de flesta typer av orenheter: spill, fläckar och smuts.

Lös upp och avlägsna​
Rengöring behöver inte vara så besvärligt. Det handlar om att välja rätt rengöringsmedel och att använda detta på rätt sätt. Vilket rengöringsmedel som är det rätta är beroende av vilken typ av smuts det rör sig om samt själva underlaget. I denna bruksmanual hittar du därför tips för rengöring av olika typer av spill, fläckar och smuts på olika underlag.

Vad ska du rengöra/ta bort? 

Hvordan rengjøre organisk smuss hvordan rengjøre kalkbelegg og rust Hvordan rengjøre olje og fett Hvordan fjerne fugemasse, byggskum og andre kjemiske rester
 7 regler för trygg och  effektiv rengöring


1. Definiera problemet.

Tänk efter innan du agerar. När du vet vilken typ av smuts det är du vill ta bort kan denna guide hjälpa dig att hitta den bästa produkten och den effektivaste metoden!
 

2. Testa!

Våra rengöringsmedel är trygga att använda och skadar inte underlaget så länge de används korrekt. Läs alltid den tekniska produktinformationen noggrant före användning. Om du är osäker: testa produkten på ett mindre synligt område av materialet som ska rengöras för att säkerställa att underlaget inte tar skada.
 

3. Förhasta dig inte.

Tid är en av de faktorer som påverkar resultatet vid användning av rengöringsmedel. Det är därför viktigt att produkten får verka under tillräckligt lång tid för att resultatet ska bli optimalt. Ofta rör det sig bara om några sekunder, men i vissa fall kan det ta flera timmar innan produkten verkat klart. Tumregeln är att ju längre du väntar, desto mindre måste du skrubba!
 

4. Värme påskyndar processen.

Värme är energi och energi ger både snabbare och starkare verkan för rengöringsmedlet. Men överdriv inte. Om det är för varmt för händerna är det vanligtvis även för varmt för underlaget!
 

5. Använd din egen kraft.

Det mekaniska arbetet (borstning, skrubbande etc.) genererar friktion och tryck som är viktiga element för att avlägsna kalkavlagringar, rost och andra typer av besvärliga orenheter. Använd exempelvis en svamp på släta ytor och borste på sträva ytor.
 

6. Skölj bort de sista resterna.

När spill, fläckar eller smuts avlägsnats bör du alltid genast skölja området med rent vatten och/eller torka av med en fuktig trasa. Då avlägsnas de sista resterna av både smutsen och rengöringsmedlet. Detta förhindrar att streck/märken eller en hinna uppkommer efter rengöring.
 

7. Ingen syra på kalkhaltiga ytor.

CA Clean är ett syrabaserat rengöringsmedel. Det innebär att du bör vara försiktig när du använder det på kalkmaterial som marmor, blank betong eller kalksten. Osäker?  Testa!
 
 

 

Rengöringsprinciper

Eftersom det finns flera typer av smuts, finns det flera typer av rengöringsmedel. Huvudgrupperna kan delas upp i organisk och oorganisk smuts, och vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Organisk smuts, som fett, alger, mögel, oljor etc. avlägsnas oftast med vattenbaserade rengöringsmedel med högre pH (alkaliska). Oorganisk smuts, som rost, salt, kalk eller andra mineraler avlägsnas oftast med rengöringsmedel med lågt pH (surt). En produkts pH-värde anger vilken surhetsgrad produkten har i förhållande till vatten. Rengöringsmedel som har mycket högt eller mycket lågt pH-värde tenderar att vara mer effektiva, men riskerar även att vara skadliga för ytan som ska rengöras. Därför är det
en balansgång mellan rengöringsmedlets effekt och eventuella skador som kan uppstå på underlaget.

God rengöring består av fyra faktorer;


1. Styrkan och effekten hos rengöringsmedlet
2. Temperatur i luft och tvättvatten
3. Mekanisk styrka (skrubbande)
4. Tiden rengöringsmedlet behöver för att verka

Förhållandet mellan dessa illustreras i figurerna till vänster: De visar hur tid, temperatur, rengöringsmedel och mekanisk styrka hänger samman. När exempelvis rengöringsmedlet
ökar i styrka kan temperatur, tid och mekanisk styrka reduceras. Samma princip gäller om du t.ex. ökar temperaturen, låter rengöringsmedlet verka längre eller skrubbar hårdare.

^Till toppen

 

 


 

Nyttiga tips

 

1. Hur tar man reda på om något är kalkhaltigt?

Kalk reagerar på syra. Ett sätt är därför att använda ett par droppar ättika eller en annan mild syra på ett mindre synligt område. Om du ser gasbubblor bildas på underlaget, eller om underlaget börjar brusa lätt, betyder detta att underlaget är kalkhaltigt. Då kan du inte använda ett surt rengöringsmedel som t.ex. CA Clean.


2. Hur testar jag underlaget?

Ta lite rengöringsmedel på en vit trasa som du sedan gnider på ett mindre synligt område. Om du ser att en del av underlagets färg eller material överförs till trasan innebär detta att underlaget inte står emot rengöringsmedlet. Om underlagets färg eller material inte överförs till trasan, vänta i 10 minuter och gör om proceduren på nytt. Om underlagets färg eller material fortfarande inte överförs till transan är rengöringsmedlet tryggt att använda. Detta kallas att testa färgäkthet.

3. Avfettning av ytor innan du använder lim, lack eller målarfärg

De flesta hårda ytor är täckta av ett osynligt lager fett som måste avlägsnas innan du börjar måla, lacka eller limma. Annars kommer färg, lack eller lim att släppa från ytan efter härdning. Multiclean/Foam7 är det bästa alternativet för avfettning i de flesta fall. För att avfetta stora, släta väggar används utspädd HP Clean/HP7 (1:10). Kom ihåg att torka med en ren, fuktig trasa efteråt.

 

4. Utjämning av fogar

Du kan använda både Tec7 Cleaner och HP Clean/Hp7 för att jämna ut fogar och uppnå en perfekt finish. Tec7 Cleaner är mest effektiv då den snabbt förångas, medan HP Clean/Hp7 är bäst lämpad för kontakt med
natursten eller porösa ytor. Spreja en liten mängd direkt på fogutjämnarverktyget, t.ex. 101 Fogglättare, och dra den längs fogen i en jämn rörelse. Tec7 Cleaner kan även, i små doser och på minst 20 cm avstånd, sprejas direkt på fogen som ska jämnas ut.

 

5. Gräsfläckar på tyg

Torkade fläckar kan vara svåra att avlägsna. Och på samma sätt är fläckar svåra att avlägsna efter att tyget tvättats. Därför bör du avlägsna fläckar från t.ex. gräs så snabbt som möjligt. Testa först på ett mindre synligt område på tyget (se tips 2). Spreja en liten mängd HP Clean/Hp7 på gräsfläcken. Låt verka i 30 sekunder och torka av med en fuktig trasa. Upprepa vid behov och skölj genast noggrant med rent vatten. Om möjligt, avsluta med maskintvätt.

 

6. Avlägsna fettfläckar på terrass eller balkong

Applicera tillräckligt med HP Clean/Hp7 för att fukta ytan. Gnid in med en borste/pensel och låt verka några minuter. Spreja därefter rikligt med Multiclean/Foam7 på ytan. Vänta tills skummet börjar försvinna och torka med en ren, fuktig trasa. Upprepa vid behov och skölj slutligen noggrant med rent vatten. På mineral- eller motorolja bör du använda Tec7 Cleaner istället för HP Clean/Hp7.

^Till toppen

Finn riktig produkt

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS