Olika typer smuts7 rengöringsregler | Rengöringsprinciper | Nyttiga tips | Hitta rätt rengöringsmedel!

Vad är rost och kalkavlagringar?

Kalkavlagringar består av kalciumföreningar (CA). Exempel:

 • Vit hinna på fönster
 • Cementfläckar
 • Kalkavlagringar efter en droppande kran
 • Vita fläckar på sanitär utrustning och inredning

Rost är oxidering/korrosion som bildas på järn och stål i vatten eller fuktiga miljöer. Exempel:

 • Rödbruna rostfläckar på äldre rostfritt stål
 • Röda föroreningar på fasader under rostigt järn
 • Ärg på koppar, mässing, brons

Hur kan man avlägsna rost och kalkavlagringar?

 • På alla kalkfria ytor: använd ett syrabaserat rengöringsmedel med lågt pH-värde (se även tips nr 1)
 • På kalkhaltiga ytor: använd ett skurmedel
 • Avlägsna så mycket ytlig smuts som möjligt med en borste eller svamp
 • Ge produkten tillräckligt med tid för att penetrera smutsen och verka
 • Skölj noggrant!


Vilka produkter?

CA Clean

 • Rengöring av cementfogar
 • Borttagning av: cementrester, kalkavlagringshinna på fönster, rostfläckar på rostfritt stål, granit etc.

Använd inte på kalkhaltiga ytor som t.ex. marmor, betong och kalksten (se även tips 1).

Scrub

 • Alla hårda, släta ytor
 • Avlägsna svåra kalk- och rostavlagringar samt rostfläckar på rostfritt stål, granit etc.
 • Lämpligt för kalkhaltiga ytor
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS