Relekta 101 - en serie kvalitetsprodukter

Relekta 101-linjen är kvalitetsprodukter för konstruktion, underhåll och reparation med det lilla extra. Lim, fog och kemi till bygg och hem, anpassade för Nordiska förhållanden. Produkterna är universella och har många användningsområden. De kompletterar våra välkända Tec7-produkter. 101-serien marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljare och slutförbrukare:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimal produkthantering
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter

 

Produkter 101-serien:

Bilde av 101 Brandakryl

101 Brandakryl Varenr: T599628, T599629

Fogmassa för brandtätning

 • SP FIRE RESEARCH-godkänd för fogning och tätning av alla typer av konstruktioner och genomföringar 
 • Upp till 4 timmars brandmotstånd (EI 240)
 • Hög ljudisoleringsförmåga (62 dB)
 • Uppfyller BREEAM NOR emissionskrav
 • Enkel att applicera för en fin yta
 • Permanent flexibel upp till 12,5  %
 • Värmeexpanderande vid +180 °C

101 BRANDAKRYL är en fogmassa som förhindrar spridning av eld och rök genom fogar och öppningar. Den har testats och godkänts av SP FIRE RESEARCH för att ge en hållbar och säker brandtätning genom att förhindra genombränning i upp till 4 timmar (EI 240), samt genom att expandera vid värme (vid ca +180 °C) och tätar då hål och genomföringar där isolering kring kablar eller plaströr brinner upp. 101 BRANDAKRYL är permanent flexibel (12,5 %), har hög ljudisoleringsförmåga (62 db), brandklassificering EI 30 → EI 240 och uppfyller emissionskraven till BREEAM NOR. Den är lätt att applicera för att få en fin yta, härdar snabbt (klibbfri inom 60 minuter), är övermålningsbar och fäster på dom flesta material.

Användingsområden
101 BRANDAKRYL kan användas som fogmassa i tak-/vägg-/golvövergångar för att uppnå brandklassificering upp till EI 240. Den är väl lämpad för material som gipsskivor, isoleringsskivor, murverk/betong, trä, glas, tegel, stål, PVS etc. Den är också idealiskt för att täta hålrummet kring kabelgenomföringar. 101 BRANDAKRYL expanderar när värmen överstiger +180 °C så att den fyller hålrummet som uppstår när plaströr eller kabelisolering brinner upp. Detta säkerställer att brand och rök inte sprids från rum till rum inom angiven brandklass. Observera att det är de andra materialen (vägg/golv/tak) som anger vilken brandklass som brandcellen har. 101 BRANDAKRYL kan även användas som brusdämpande fogmassa, eftersom den har mycket hög ljudisoleringsförmåga, samt som vanlig akryl/fogmassa i miljön som har strikta krav på inomhusklimat, ref. BREEAM NOR.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS