Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
   

Produkter Tec7-serien:

Bilde av FOAMTACK

FOAMTACK Varenr: T670009

Lågexpanderande fogskum och lim

 • Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä, gips- och isoleringsskivor etc.
 • Ersätter upp till 25 kg murbruk
 • Låg efterexpansion ger exakt fyllningav hålrum
 • Hög isoleringsförmåga, båda temperatur och ljud
 • Kan belastas efter 30 minuter
 • Härdat skum kan övermålas och slipas
 • Enligt BREEAM-NOR emissionskrav

Elastiskt byggskum med mycket låg expansion, mindre än 5 %, vilket ger mycket exakt applicering i trånga områden, som runt dörrar och fönster. Elasticiteten möjliggör omjustering om skevheter uppstår i konstruktionen. Den isolerar bra och fäster starkt på de flesta material.
Frånvaron av eftertryck säkerställer att dörrar och fönsterramar inte skadas under härdning.
Limhållfastheten ger goda egenskaper som stenlim, för murning av porösa material som tegel, natursten, lättklinker och formblock, etc., Lodrät montering av isoleringsskivor av gips, frigolit, cellplast (ESP), spån (och annat trä), etc. 
En burk FOAMTACK ersätter upp till 25 kg murbruk under murning, vilket minskar arbetstiden avsevärt eftersom rengöring av spill och damm från blandning av murbruk inte är nödvändigt. Den förenklar också installationen av isoleringsskivor genom att undvika pluggar, skruvning och borrning. 
FOAMTACK har hög motståndskraft mot kemikalier, vatten och röta samt är temperaturbeständig från -65 °C till +130 °C (kortvarig). Hög isoleringsförmåga bryter både köldbryggor och ljud (upp till 60 dB). Den kan användas både inomhus och utomhus och enligt BREEAM-SE emissionskrav.

Användingsområden
FOAMTACK är väl lämpad för att fylla små hålrum, till exempel runt dörrar och fönster, övergångar mellan vegg och tak samt mellan andra konstruktions- och byggnadsmaterial. FOAMTACK skumlim har utmärkt vidhäftning på de flesta material och används istället för murbruk och betong för limning och konstruktion av lättväggar av icke-bärande väggar, rabatter, terrasser, stödmurar, stentrappor etc. Det används också för limning av gips och isoleringsskivor på vägg och tak, eller elrör och anslutningsdosor som är försänkta i väggen. Den är utmärkt för montering av yttre isoleringsskivor på grundväggen. FOAMTACK är inte avsedd för bärande konstruktioner.


Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS