Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

  • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
  • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
  • Maximal användning av produkter med många användningsområden
  • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
     

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Anchor Blanderør

Anchor Blanderør Varenr: T539521

Extra blandrör till kemiskt ankare

  • För återanvändning patron ANCHOR kemiskt ankare
  • Använt blandningsrör förseglar patron
  • Förlänger livslängden och ger bättre ekonomiskt utnyttjande av patronens innehåll

ANCHOR BLANDRÖR är en påse med 6 st blandningsrör för ANCHOR 280 ml patron med kemiskt ankare. Extra blandningsrör ger bättre nyttjande av innehållet i patronen genom återanvändning till flera jobb. Efter applicering av ANCHOR 280 ml kan blandningsröret sitta kvar och fungera som försegling av innehåll som är kvar i patron. Vid användning nästa gång byt endast till nytt blandningsrör och använd patronen igen.


Användingsområden: 
Till återanvändning och försegling av ANCHOR 280 ml patron med kemiskt ankare. 

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS