Vektstangprinsippet

Skal du flytte stein eller løsne veldig harde muttere kan det være godt å kjenne til vektstangprinsippet.

Ved å flytte kraften lenger vekk fra kilden vil en fort kunne doble styrken.


Moment; altså vektarm, måles i Newtonmeter (Nm).
Antall N ganget med meter. 10 N = 1 Kg

 

Kan du tenke deg at for hver centimeter du flytter en tyngde vekk fra center på en vippehuske, jo mere kraft overføres til motstanden som er på den andre siden av vippepunktet. Det er tyndekraften som virker inn her. Derav har vi Newton (N) som måleenhet får kraft, siden det var han som "oppfant" tyndekraften..

Dette tilsier at 1 N på en meter lang arm løfter 1 Kg ved vippepunkt,
og 1 N på en halv meter lang arm løfter 0,5 Kg ved vippepunkt.

Tilbake
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS