Tips mot fuktig kjeller

For å unngå skader på bygg, eller til og med helseskader er det viktig med en tørr kjeller. Spesielt hvis det er rom en oppholder seg i.

– Muggsoppvekst kan gi ubehagelig lukt og representerer en helserisiko for enkelte. Råtesopp svekker konstruksjonene. Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80–85 %. Veksthastigheten øker med temperaturen. Ved fuktpåkjenning over lengre tid dannes det etter hvert råtesopper, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen 727.121 Fukt i kjellere – årsaker og utbedring.

Det vanligste er å drenere, som vil si at en graver ut jordmassene på utsiden av grunnmuren og legger et vanntett belegg på muren for å hindre at vannet trenger gjennom muren og inn i huset. Vannet vil da i stedet renne ned langs belegget og videre ned under huset. Det finnes mange slike belegg som kan benyttes. Ett av dem er Tec7 Aquastop, som kan smøres rett på muren og er øyeblikkelig vanntett.

Men det er flere tiltak som kan gjøres inne også, som ventilasjon; Ventilasjon er nok noe av det første som bør undersøkes og utbedres: 
– Økt ventilering av kjelleren kan bidra til å tørke ut fukt tilført fra grunnen. Ved kondensproblemer på dårlig isolerte vegger kan det derimot være gunstig å redusere ventilasjonen i fuktige og varme perioder sent om våren og om sommeren, skriver Sintef.

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS