Här kan du hitta hur månge meter byggskum 1 aerosol med Pur7 ger vid given bredd och djup vid 100 % expansion.

Förutsättningar:
Beräkningen är baserad på en expansion på 100% av Pur7, normal rumstemperatur och luftfuktighet, samt tillsats av normal fuktighet mellan skikten om byggskumet appliceras i flera lager. Avvikelser från dessa faktorer kommer att ge olika resultat än denna kalkylator

Byggskumkalkylator PUR7

Här kan du hitta hur månge meter byggskum 1 aerosol med Pur7 Plus / Pur7 Pro ger vid given bredd och djup vid 20 % expansion.

Förutsättningar:
Beräkningen är baserad på en expansion på 20% av Pur7 Plus / Pur7 Pro, normal rumstemperatur och luftfuktighet, samt tillsats av normal fuktighet mellan skikten om byggskumet appliceras i flera lager. Avvikelser från dessa faktorer kommer att ge olika resultat än denna kalkylator

Byggskumkalkylator Pur7 Plus / Pur7 Pro

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS