Samhällsansvar

Relekta ämnar att driva ett företag som agerar i linje med samhällets förväntningar och bidraga till en hållbar utveckling till gagn för kommande generationer.

Relekta kommunicerar sitt sociala ansvar genom en öppen och tät dialog med marknaden.

Relekta använder ISO 26000-standard för samhällsansvar som vägledare. Relekta marknadsför och säljer produkter som stöder en förlängd användning av maskiner och utrustning (reparations- och underhållsprodukter).

Relekta främjar användningen av miljövänliga produkter genom sitt eget miljömärke "Miljöanpassad Produkt".

Relekta ger stöd till Kreftforeningen, Redningsselskapet och stiftningen Norsk luftambulanse.

Relekta kommunicerar miljöinitiativ och miljöredovisning genom årliga miljörapporter.

Relekta är certifierade enligt:
ISO 9001 (kvalitet) - ISO 14001 (miljö) - Miljøfyrtårn (miljö) - ISO 45001 (hälsa och säkerhet) 

Relekta följer principer om:
Ansvar - Öppenhet - Etiskt uppförande - Respekt för samhället - Respekt för rättsstaten - Respekt för internationella uppförandenormer - Respekt för mänskliga rättigheter

Relekta arbetar aktivt med följande kärnområden i ISO 26000:
Organisationshantering (ISO 9001) - Mänskliga rättigheter (Code of Conduct) - Arbetsförhållanden (ISO 45001) - Miljö (ISO 14001,  Miljøfyrtårn) –
Ärlig verksamhet (Våra företagsvärden) - Konsumentfrågor (5 stjärnors garantier)

Relekta AS
Innspurten 1 A
0663 Oslo
Tlf: 031-13 54 90
Faks: 031-13 89 70
Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS