Her er feltet for alt teksten

Relekta-Gruppen

Retail är en avdelning i Relekta AS som ingår i Relekta-Gruppen. Relekta-Gruppen levererar produkter för byggnation, underhåll och reparation till företag, proffs och konsument i Norge och Sverige. Vi har valt att satsa på högkvalitetsprodukter inom funktion och miljö för att möta marknadens allt starkare krav på produkternas egenskaper och miljö påverkan. Detta garanteras genom att välja de bästa kvalitetsleverantörerna med en kompetens och produktutveckling som ligger i toppskiktet i världen.

Relekta-Gruppen ska vara i framkant med ny teknologi i driftsammanhang och sörja för kontinuerlig personlig kompetensutveckling genom fokus på kontinuerliga förbättringar av rutiner och processer med avsiktsmässiga förbättringsmål för centrala områden i kärnverksamheten.

Kvalitetsfokus mot kunder betyder personlig uppföljning av kvalificerade medarbetare, snabb leverans och mer en den service som är förväntad. Eller som beskrivet i våra övergripande mål; ”vi ska vara kundens förstaval genom kvalite, kompetens och personlig service”.

Relekta AS ingår sedan 2015 i Indutrade AB.

 

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS