Kvalitet

Relekta gör reparation och underhåll enklare, mer miljövänligt och mer lönsamt.

För Relekta betyder kvalitet att alla kunder får personlig uppföljning av kvalificerade medarbetare, snabb leverans och mer än den service som förväntas. Vi ska vara kundens förstahandsval genom kvalitet, kompetens och personlig service.

Relekta ska ligga i framkant med ny teknologi i driftsammanhang och underlätta för kontinuerlig personlig kompetensutveckling. Relekta väljer de bästa kvalitetsleverantörerna med en produktutveckling som ska gå i linje med marknadens ständigt ökande krav. För att säkerställa detta har våra produkter en kvalitet som gör att de levereras med 5 olika garantier och försäkringar (länk).

Relekta är certifierat av Kiwa i enlighet med standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta säkrar kvaliteten till fördel för kunder, medarbetare och andra intressenter.

Certifieringar

ISO 9001 – Kvalitet
Relekta-Gruppen blev certifierad av Det Norske Veritas enligt ISO 9001-standarden 5 februari 1996. Detta kom som en naturlig del av arbetet med kvalitetssäkring som utförts genom åren. Certifieringen har bidragit till en positiv utveckling både organisationsmässigt och resultatmässigt genom kraven på bl.a. förbättring och kundfokus.
Certifikatet

ISO 14001 – Miljö
Relekta-Gruppen blev som första handelsföretag i Norge certifierad av Det Norske Veritas enligt ISO 14001-standarden 2 januari 2001. Målet med certifieringen var att sätta extern miljö på agendan, och visa att vi tar miljön på allvar och vill vara en förebild för företag inom vår bransch.
Certifikatet

ISO 45001 -​ Hälsa och säkerhet
Relekta-Gruppen blev som första handelsföretag i Norge certifierad av Det Norske Veritas enligt OHSAS 18001 den 17 augusti 2005. Standarden sätter fokus på och ställer krav inom hälsa och säkerhet, med andra ord på företagets interna miljö. Standarden tillvaratar och uppfyller alla krav i föreskriften om internkontroll, samt fokuserar på och ställer krav på bland annat riskanalys. OHSAS 18001 är uppbyggd på samma sätt som ISO 14001 och är på många sätt en naturlig förlängning av denna.
Certifikatet

Miljøfyrtårn
Kraven på företag som certifieras enligt Miljøfyrtårn-systemet är mycket stränga. Relekta-Gruppens erfarenheter i samband med Miljøfyrtårn-certifieringen har varit mycket positiva, eftersom det har lett till ett ökat miljömedvetande hos medarbetare, ett bidrag till en ytterligare positiv miljöpåverkan och ekonomiska besparingar.
Certifikatet

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS