Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av Prepare & Finish

Prepare & Finish Varenr: T120050

För användning före och efter fogning

  • Rengöring och avfettning av ytan för perfekt vidhäftning
  • Tar bort smuts, fett och fingeravtryck
  • Glättning och utjämning för en slät och fin yta
  • Minskar tillväxten av mögel och bakterier, särskilt i våtrum
  • pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor
  • Lämplig för användning med alla typer av fogmassa, som t.ex. MS Polymer, silikon, akryl och PU-lim
  • Den innehåller inga drivgaser, är biologiskt nedbrytbar och helt giftfri

PREPARE & FINISH är en professionell produkt som används både före och efter användning av fogmassa och lim.
Innan: Rengöring och avfettning av ytan ger perfekt vidhäftning till underlaget. Den tar bort smuts, fett och fingeravtryck.
Efter: Glättning och utjämning av applicerad fogmassa ger en slät och fin yta, samt tätar och stänger porer som minskar tillväxten av mögel och bakterier, särskilt i våtrum.
Fukten i PREPARE & FINISH kommer att påskynda härdningen av MS Polymer. 
PREPARE & FINISH är pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor, och lämplig för användning med alla typer av fogmassa, som t.ex. MS Polymer, silikon, akryl, PU-lim. Den innehåller inga drivgaser, är biologiskt nedbrytbar och helt giftfri.

Användningsområden
PREPARE & FINISH kan användas på de flesta material i samband med fogning och limning. Rengöring av organisk förorening och glättning av alla typer av fogmassa.

PREPARE & FINISH uppfyller BASTA’s kriterier för kemiska produkter.
 

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS