Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av X-Seal

X-Seal Varenr: T528009

Fullt certifierad flexibel fogmassa

  • Lämplig för rörelsefogar, upp till 20%
  • Fäster bra till de flesta material, även våta
  • Lätt att använda, ger en fin och slät ytfinish
  • Kan snabbt övermålas
  • Fullt certifierad för användning både i våtrum, på fasader och glas, samt gångtrafikerade ytor
  • Har det högsta klassificeringen för resistens mot mögel, samt god kemikaliebeständighet
  • Livsmedelgodkänd och miljöklassad enligt BREEAM-SE emissionskrav

X-SEAL är en universell MS-polymerbaserad fogmassa som kan användas för både fogning och limning. Den kan användas i fuktiga miljöer, så som i våtrum, fäster vid de flesta byggmaterial, härdar snabbt och blir permanent flexibel med en elasticitet på 20 %. Elasticiteten är idealisk när fogen utsätts för rörelser, som t.ex. runt dörrar och fönster, dilatationsfogar eller i områden med stora temperaturvariationer. Vidhäftningsstyrkan på 16 kg/cm² säkerställer att X-SEAL inte släpper från ytorna under rörelser.
X-SEAL är fullt certifierad för användning både i våtrum, på fasader och på fönster, glaspartier, samt områden som utsätts för mekanisk påfrestning (gångtrafik). Den ger en estetiskt tilltalande yta och kan användas både inomhus och utomhus. Den har det högsta betyget för resistens mot tillväxt av mögel, som vanligtvis förekommer i fuktiga miljöer, som t.ex. badrum. Hög UV-stabilitet gör den mycket lämplig att använda utomhus utan att ändras i form eller färg. X-SEAL kan målas med vattenbaserad färg så snart det har bildats en film på ytan, vilket sker efter ca. 20 minuter. Var försiktig ifall du använder en för styv pensel då den kan skada ytan på fogmassan innan den härdat. Oljebaserad färg bör vänta tills fogmassan är fullhärdad, ca 7 dagar. Livsmedelsgodkänd och miljöklassad enligt BREEAM-SE emissionskrav, samt innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel.

Anvendningsområden
X-SEAL kan användas för fogning och estetiska fogar i alla rum i huset och då även i kök, i våtutrymmen så som bad, dusch och toalett. Den kan även användas utomhus, på fasader och på fönster, glaspartier, även om ytorna är fuktiga. Används där det finns strikta krav på hög elasticitet, så som rörelsefogar runt dörrar och fönster eller andra områden där materialen utsätts för vibrationer eller rörelser. Den fäster vid de flesta material och kan i många fall ersätta användningen av akryl, silikon och monteringslim.

 X-SEAL uppfyller BASTA’s kriterier för kemiska produkter.

 

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS