Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av Roof 2.0

Roof 2.0 Varenr: T602240, T602241, T602242, T602243

Vattentät gummiasfalt förstärkt med glasfiber

  • För tätning av alla läckor, övergångar och sprickor på tak, takrännor, stuprör, etc
  • Fäster på de flesta ytor, även våta
  • Utmärkt vidhäftning till bitumen (takpapp)
  • Kan användas året runt, även ner till -15 °C*
  • Tål en förlängning på 170 % utan att spricka
  • Innehåller glasfiber, för extra styrka
  • Förblir flexibel i minst 20 år

ROOF 2.0, WP7-301, är en bredbar "gummiasfalt"-massa som tätar och förseglar alla sprickor och hål på de flesta material (inklusive våta ytor), även på vintern vid temperaturer ner till -15 °C *. Den är mycket elastisk och tål förlängning på så mycket som 170 % utan att spricka.
ROOF 2.0 består av en blandning av butylgummi, bitumen och glasfibertrådar. Den är mycket UV-stabil (fullt skydd med endast 1 mm tjocklek), vilket tillsammans med innehållet av butylgummi ger en mycket lång livslängd (minst 20 år) och varaktig flexibilitet. Glasfiber säkerställer bra rivstyrka och bitumen gör massan 100 % vattentät.

Användningsområden
ROOF 2.0 är väl lämpad på alla typer av tak, på både plana och sluttande tak. Den tätar och förseglar rännor, hål, skarvar, sprickor och övergångar på bland annat takpapp, takplåt, takrännor och stuprör, samt alla typer av installationer som finns på tak; takavlopp, kantbeslag, rörgenomföringar, rörbeslag, skorstenar m.m. Den är lika lämplig för brådskande reparationer som permanent installation av ny utrustning. Det finns inget behov av värmebehandling för att få det att täta, vilket är mycket tidsbesparande (inget behov av en brandvakt).
Det är också bra att använda som tätning och ytskydd på allt från fundament, väggar, dräneringsbrunnor och avlopp, till tätningar i gamla träbåtar. ROOF 2.0 är också certifierad enligt EU -standarden EN 15814 som behandlar vattentätning av fundament under marknivå.

 

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS