Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av Roof Tape

Roof Tape Varenr: T603060, T603160, T603260

Aluminiumförstärkt butyltape

  • Stark, fast och varaktig förseglingstape
  • Omedelbar vidhäftning till de flesta byggmaterial
  • Lätt att forma och anpassa
  • Vattentät tätning av övergångar och skarvar
  • Tål upp till 100 °C
  • Mycket UV-stabil

ROOF TAPE, WP7-202, är en otroligt solid och mångsidig tätningstape som ger varaktig tätning och skydd. Den är 100 % vattentätt och fäster vid de flesta material, såsom takpapp, underlagsduk, EPDM, bitumen, bly, stål, aluminium, polykarbonat, zink, plast (inkl. PP och PE) betong, sten, trä, etc., samtidigt som det är lätt att forma runt hörn, rörgenomföringar och ojämna övergångar mellan t.ex. takrännor eller takplattor.
ROOF TAPE har en folie av aluminium som ger en superstark och solid yta, som är mycket motståndskraftig mot UV-strålning och mekanisk belastning. Den är punkteringssäker och säker att gå på. Limmet består av ett relativt tjockt skikt (+/- 0,4 mm) med modifierat butylgummi som förutom att ge omedelbar vidhäftning också fyller i små ojämnheter i ytan. Detta säkerställer att vatten inte kan tränga in under tapen. ROOF TAPE kan övermålas med dom flesta typer färg.

Användningsområden
ROOF TAPE är väl lämpad för både väder- och vindutsatta applikationer, såväl som inbyggda variga, som t.ex. tätning mellan underlagsduk och mur innan montering av beslag runt skorstenar. Alla typer av rännor och stuprör kan tätas och förseglas med ROOF TAPE, samt övergångar och skarvar i takplattor/pannor. ROOF TAPE kan också användas på rörskarvar av PE-plast och andra reparationer av skador på PE och PP-plast. Den kan även användas för att fästa värmekablar i hängrännor och skivtak, samt för att hålla kablar på plats vid gjutning så att de inte flyter upp.


ROOF TAPE uppfyller BASTA’s kriterier för kemiska produkter.

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS