Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av Aquaseal 2.0

Aquaseal 2.0 Varenr: T602450, T602460

Vattentätt asfaltlim och tätningsmassa

  • Bredbar, vattentät och permanent flexibel
  • Kan appliceras på fuktiga ytor och är vattentät omedelbart
  • Härdar snabbt, UV-stabil, väderbeständig och bra kemikaliskt motstånd
  • Utmärkt vidhäftning till de flesta byggmaterial, inklusive EPDM, bitumen, bly, zink och koppar
  • Bredbar tjock pasta som inte rinner och därfor är mycket lämplig för vertikala och horisontella applikationer
  • Enligt BREEAM-SE emissionskrav
  • Miljöanpassad och därför lämplig för användning både utomhus och inomus

AQUASEAL 2.0, WP7-101, är en bredbar tjock pasta som inte rinner, och är därför lämplig för både vertikala och horisontella applikationer på de flesta byggmaterial som trä, metall, EPDM, PVC, bitumen, etc. Den är lämplig som asfaltlim för takpapp och shingel samt för vattentätning av sprickor och övergångar i tak, rännor och rör.
Aquaseal 2.0 både limmar, bygger upp och stärker befintliga tätningar, samt fyller sprickor, håligheter, skarvar och fogar. Den kan appliceras på fuktiga ytor och är omedelbart vattentät. Den uppnår fullt UV-skydd med endast 1 mm tjocklek och tål dubbelt så mycket slitage som den tidigare versionen av AQUASTOP.
AQUASEAL 2.0 kan också användas inomhus eftersom den är fri från isocyanater, ftalater, skadliga lösningsmedel och VOC, inte innehåller bitumen eller gummi och är nästan luktfri, samt att den uppfyller de strängaste klimatkraven i BREEAM SE. Det härdar snabbt (ca 2 mm per 24 timmar) och är i härdat tillstånd både UV- och väderbeständig, samt god kemisk beständighet och temperaturstabilitet på -40 °C till +90 °C. Den är regntålig efter bara 2 timmars härdning. AQUASEAL 2.0 kan övermålas, men det rekommenderas att vänta 12 timmar för att inte skada ytan.

Användningsområden
AQUASEAL 2.0 både limmar, bygger upp och förstärker existerande tätningsmedel, samt fyller sprickor, springor, fogar och skarvar, och är väl lämpad som asfaltlim för takpapp och shingel. AQUASEAL 2.0 kan bl.a. användas till; vattentätning av betongdammar, skydd mot vatten vid sprickor, revor, ojämnheter och hål i fundament, källare, tak, etc. Skydd och vattentätning av byggnader, takfönster, balkonger, fogar (inte silikonfogar), spisar, trä- och metallkonstruktioner, timmerfundament under marknivå. Tätning av krukor och bord för odling av växter/örter. Underhåll och skydd av verandor, däck, räcken, trädgårdsmöbler, etc. av trä. Limning av takpapp och shingel, golvbeläggningar som kakel, kork, laminat, mattor, isoleringsskivor, härdat byggskum, härdat isoleringsskum som PIR (polyisocyanurat) och PUR (polyuretan), av parkett på avjämningsmassa/kakel, av kakel/panel i badrum, etc. Säkring av solpaneler, satellitmottagare, etc. Underhåll och reparation av bly- och zinkkorrosion, korrugerad plåt, bitumen, kakel, skiffer, PVC, zink, tak, hängrännor, avlopp, båtar, husvagnar, husbilar, etc.

 AQUASEAL 2.0 uppfyller BASTA’s kriterier för kemiska produkter.
 

 

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS