Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som bedömer en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå på vägen. Kriterierna är strikta och allt från råvarufasen till produktion, användningsfasen och återanvändningsfasen bedöms. Det är detta helhetsperspektiv som skiljer Svanen från många andra miljömärken.

Svanenlistade produkter är byggprodukter som inte är Svanenmärkta, men som ändå kan användas i Svanenmärkta byggnader då de uppfyller Nordic EcoLabels (Svanens) miljökrav. Dessa finns listade i Nordic EcoLabels (Svanens) miljömärkningsdatabas.

Ladda ner din egen översikt här

Bilde av Xilicon

Xilicon Varenr: T201012

Smörjning, vattentätning och helt skyddande

  • 100 % ren silikonspray för optimal smörjning
  • Smörjer, skyddar och förhindrar fastklibbning och frysning
  • Lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm
  • Temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C
  • Tryckbeständig upp till 1400 kg/cm²
  • Transparent, ren och luktfri, lämnar inga fläckar
  • Damm-, smuts-, vatten- och fuktavvisande

​XILICON är en 100 % ren silikonspray med optimala smörjande egenskaper, som lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm. Den minskar mekaniskt slitage, förhindrar oljud och fastsättning, är damm-, smuts-, vatten- och fuktavvisande, samt är temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C och tryckbeständig upp till 1400 kg/cm². XILICON leder inte ström eller värme, är luktfri, lämnar inga fläckar och är ej brandfarlig. Den smälter inte, fryser inte, hårdnar inte, avdunstar inte, surnar inte och är inte giftig.


Användingsområden
XILICON användas till installation av rör och kopplingar, samt underhåll och skydd av elektrisk utrustning, batteripoler, gummiprofiler, gångjärn, lås, etc. mot fukt och oxidation. Den ger effektiv ytskydd på metall, gummi, trä, läder, plast, målade ytor, textilier, vinyl, etc., och gör gummi och läder mjuka och smidiga, samt vind och vädertåliga. Den kan smörja och skydda trädgårdsprodukter, skidutrustning, träningsutrustning, fiskeredskap, regnkläder, etc., och förhindra att snö fastnar på snöskottningsutrustning (appliceras före användning).
 

Produktfilm
100% ren silikonspray

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS