Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
   

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Anchor -20 Nordic

Anchor -20 Nordic Varenr: T539525

Professionellt kemiskt ankare, som härdar ner till -20 °C

 • Två-komponents kemiskt ankare baserat på vinylesterharts
 • Avsedd för användning i kalla temperaturer mellan -20 °C och +10 °C
 • Kan användas på fuktiga ytor, även under vatten
 • Härdar snabbt, utan att krympa eller expandera, och blir starkare än underlaget
 • Lång hållbarhetstid och tål höga belastningar efter härdning
 • UV-stabil och beständig mot brand, kemikalier, klor- och saltvatten
 • Levereras med 2 blandningsrör

ANCHOR -20 NORDIC är ett proffesionellt kemiskt ankare avsedd för användning i kalla temperaturer mellan -20 °C och +10 °C. För snabb, enkel, stark och permanent montering, förankring och reparation  i mur, betong, sten och berg, den kan även användas som fyllnadsmaterial. ANCHOR -20 NORDIC är ett två-komponents kemiskt ankare baserat på vinylesterharts, där två kammare inne i patronen håller komponentera åtskilda, något som förhindrar kladd eller oönskad härdning och ökar hållbarheten på massorna i patronen. Komponenterna blandas rätt i blandningsröret på väg ut ur patron. Den kan användas på fuktiga ytor, även under vatten, samt inomhus då den är ftalat- och styrenfri. ANCHOR -20 NORDIC härdar snabbt, utan att krympa eller expandera, blir starkare än underlaget och tål höga belastningar. Efter härdning är ANCHOR -20 NORDIC motståndskraftig mot UV-ljus, kemikalier, klor- och saltvatten, tål brand och temperatur från -40 °C till +80 °C (upptill +120 °C i kortare perioder). ANCHOR -20 NORDIC kan lagras i minst 18 månader, även efter öppning av patron om korken är ordenligt påskruvad efter användning.


Användingsområden
ANCHOR -20 NORDIC är perfekt för all infästning som görs vid låga temperaturer och ska tåla hög belastning. För snabb och enkel montering och förankring av t.ex. räcken, kabelkanaler och rör, metallämnen, armeringsjärn, gängade stänger och fasadpaneler i alla typer av byggmaterial som betong, lättbetong, kompakt eller ihålig tegelsten, murar och natursten (testa första för eventuell missfärgning på natursten). Som fyllnadsmaterial i borrhål o.d., samt reparation av betong. ANCHOR -20 NORDIC är mycket lämplig att använda istället för expansionsbultar, t.ex. nära hörn och kanter av betong, då den har expansionsfri härdning.

Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS