Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

  • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
  • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
  • Maximal användning av produkter med många användningsområden
  • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
     

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Anchor Plugger

Anchor Plugger Varenr: T539522, T539523

Optimal förankring i håla material

  • Effektivare förankring i håla material
  • Minskar konsumptionen av kemiskt ankare

ANCHOR PLUGGAR är påse med 4 st M13 eller M15 perfohylsor gjorda av plast, med perforerade hål och en tät ände som ger en optimal förankring i håla material som t.ex. hål sten, tegel eller täcke. Med perfohylsor undviks även fyllning av onödig mängd tomrum i håla material med kemiskt ankare. M13 pluggar har en längd på 100 mm är lämplig för bultstorlek 10 mm och borrstorlek Ø 13-16 mm. M15 pluggar har en längd på 100 mm och är lämplig för bultstorlek 12 mm och borrstorlek Ø 15-18 mm.

Användingsområden
ANCHOR PLUGGER används för att få en effektiv och optimal förankring av håla material som t.ex. hål sten, tegel eller täcke.

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS