Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
   

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Aquaseal

Aquaseal Varenr: T539536

Vattentät asfaltlim och tätningsmassa

 • Enligt BREEAM-NOR emissionskrav
 • Miljöanpassad och därför lämplig för användning både utomhus och inomus från källare till tak 
 • Enkel att använda, primer behövs inte
 • Bredbar tjock pasta som inte rinner och därfor är lämplig för vertikala och horisontella applikationer
 • Kan appliceras på fuktiga ytor och är vattentät omedelbart
 • Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial
 • Härdar snabbt, UV-stabil, väderbeständig och bra kemikalisk motstånd

AQUASEAL är en MS polymer för vattentät reparation, fyllning och limning från källare till tak. Detta är en bredbar tjock pasta som inte rinner och därfor är lämplig för båda vertikala och horisontella applikationer på de flesta byggmaterial, även direkt på bitumen. Den kan appliceras på något fuktiga ytor och är vattentät omedelbart. AQUASEAL kan användas både inomhus och utomhus då den är enligt BREEAM-NOR emissionskrav och miljöanpassad; fri från isocyanater, ftalater, skadliga lösningsmedel och VOC, innehåller inte bitumen eller gummi och är nästan luktfri. AQUASEAL är enkel att använda utan behov av primer. Den härdar snabbt (2 mm/24t vid +23 °C och > 50 % luftfuktighet), och är i härdat tillstånd UV-stbil och väderbeständig, samt har bra kemikalisk motstånd och temperaturstabilitet på -40 °C till +90 °C.

Användingsområden:
AQUASEAL både limmar, bygger upp och förstärker existerande tätningsmedel, samt fyller sprickor, springor, fogar och skarvar. AQUASEAL är väl lämpad som asfaltlim för takpapp och shingel, och är idealisk för behandling av underlag före eller efter applicering av AQUASTOP LIQUID och/eller AQUASTOP PASTE. När fuktspärren och eventuella andra förberedande arbeten är helt härdat, kan underlaget kaklas med AQUASEAL som lim. AQUASEAL kan användas på de flesta byggmaterial, även direkt på bitumen, PVC, ABS, plast och polyester. Ett vidhäftningstest bör utföras på andra typer av plast och EPDM folier. Den kan även användas på färsk betong och alkaliska ytor.
AQUASEAL kan bl.a. användas till; Vattentätning av badrum, VVS och betongdammar och simbassänger (i stället för EPDM). Skydd mot vatten vid sprickor, revor, ojämnheter och hål i fundament, källare, tak, etc. Skydd och vattentätning av byggnader, takfönster, balkonger, fogar (inte silikonfogar), spisar, trä- och metallkonstruktioner, timmerfundament under marknivå. Tätning av krukor och bord för odling av växter/örter. Underhåll och skydd av verandor, däck, räcken, trädgårdsmöbler, etc. av trä. Limning av takpapp och shingel, golvbeläggningar som kakel, kork, laminat, mattor, isoleringsskivor, härdat byggskum, härdat isoleringsskum som PIR (polyisocyanurat) och PUR (polyuretan), av parkett på avjämningsmassa/kakel, av kakel/panel i badrum, etc. Säkring av solpaneler, satellitmottagare, etc. Underhåll och reparation av bly- och zinkkorrosion, korrugerad plåt, bitumen, kakel, skiffer, PVC, zink, tak, hängrännor, avlopp, båtar, husvagnar, husbilar, etc.

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS