Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
   

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Xilicon

Xilicon Varenr: T201012

Smörjning, vattentätning och helt skyddande

 • 100 % ren silikonspray för optimal smörjning
 • Smörjer, skyddar och förhindrar fastklibbning och frysning
 • Lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm
 • Temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C
 • Tryckbeständig upp till 1400 kg/cm²
 • Transparent, ren och luktfri, lämnar inga fläckar
 • Damm-, smuts-, vatten- och fuktavvisande

​XILICON är en 100 % ren silikonspray med optimala smörjande egenskaper, som lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm. Den minskar mekaniskt slitage, förhindrar oljud och fastsättning, är damm-, smuts-, vatten- och fuktavvisande, samt är temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C och tryckbeständig upp till 1400 kg/cm². XILICON leder inte ström eller värme, är luktfri, lämnar inga fläckar och är ej brandfarlig. Den smälter inte, fryser inte, hårdnar inte, avdunstar inte, surnar inte och är inte giftig.


Användingsområden
XILICON användas till installation av rör och kopplingar, samt underhåll och skydd av elektrisk utrustning, batteripoler, gummiprofiler, gångjärn, lås, etc. mot fukt och oxidation. Den ger effektiv ytskydd på metall, gummi, trä, läder, plast, målade ytor, textilier, vinyl, etc., och gör gummi och läder mjuka och smidiga, samt vind och vädertåliga. Den kan smörja och skydda trädgårdsprodukter, skidutrustning, träningsutrustning, fiskeredskap, regnkläder, etc., och förhindra att snö fastnar på snöskottningsutrustning (appliceras före användning).
 

Produktfilm
100% ren silikonspray

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS