Tec7-serien är universella produkter av hög kvalitet

Tec7-produkterna marknadsförs i Norge och Sverige av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn- och Byggfackhandeln till både proffs och konsument. Dom är mycket universella och täcker många användningsområden inom konstruktion, underhåll och reparation. Produkterna har en kvalitè som gör att dom levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Relekta har valt att fokusera på produkter med hög kvalitet, miljömedvetenhet och många användningsområden, då detta ger återförsäljaren och slutförbrukaren:

 • Enklare konstruktion, underhåll och reparation
 • Optimalt lager och butikshantering ger lägre kostnader
 • Maximal användning av produkter med många användningsområden
 • Bättre kontroll på underhåll med funktionella och beprövade produkter
   

Produkter Tec7-serien:

Bilde av Plumb

Plumb Varenr: T740101

Läckagetätare

 • Tätar och förhindrar snabbt och enkelt läckage i båda öppna och slutna radiatorsystem
 • Väl lämpad för vattenburna värmesystem
 • Försvagar inte vattenflödet
 • Innehåller antikorrosionstillsatser
 • Smörjer vattenpumpen

Plumb tätar snabbt läckage i radiatorer och packningar i både slutna och öppna vattensystem. Den löser automatisk upp sig och sprids jämnt i hela vattensystemet. Plumb kan användas i alla typer radiatorer i hus och byggnader, konvektorer, cirkulationspumpar, vattenrör dolda i golv etc. Kan även användas förebyggande för att förhindra framtida läckor.

Användingsområden
Omedelbar tätning av läckor i:
Radiatorer.
Konvektorer.


Produktfilm
Plumb tätar läckage i värmesystem

Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS