Reparation

Bilde av Plumb

Plumb Varenr: T740101

Läckagetätare

  • Tätar och förhindrar snabbt och enkelt läckage i båda öppna och slutna radiatorsystem
  • Väl lämpad för vattenburna värmesystem
  • Försvagar inte vattenflödet
  • Innehåller antikorrosionstillsatser
  • Smörjer vattenpumpen

Plumb tätar snabbt läckage i radiatorer och packningar i både slutna och öppna vattensystem. Den löser automatisk upp sig och sprids jämnt i hela vattensystemet. Plumb kan användas i alla typer radiatorer i hus och byggnader, konvektorer, cirkulationspumpar, vattenrör dolda i golv etc. Kan även användas förebyggande för att förhindra framtida läckor.

Användingsområden
Omedelbar tätning av läckor i:
Radiatorer.
Konvektorer.


Produktfilm
Plumb tätar läckage i värmesystem

Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS