Limning & fogning

Bilde av FOAMTACK

FOAMTACK Varenr: T670009

Ett färdigblandat alternativ till murbruk

  • Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä, gips- och isoleringsskivor etc.
  • Ersätter upp till 25 kg torrbetong
  • Låg efterexpansion ger exakt fyllningav hålrum
  • Hög isoleringsförmåga, båda temperatur och ljud
  • Kan belastas efter 30 minuter
  • Härdat skum kan övermålas och slipas
  • Enligt BREEAM-NOR emissionskrav

Skumlim för snabb och effektiv limning av murblock och gips-, polystyren och panelskivor, som även användas på byggmaterial som tegelsten, natursten, trälister etc. En burk FOAMTACK förenklar monteringsarbetet då den ersätter upp till 25 kg torrbetong. Den är ett självklart förstahandsval när arbetstid, härdningstid, hållbarhet och isoleringsförmåga är viktiga faktorer, samt kriterier för bra inomhusklimat då FOAMTACK är enligt BREEAM-NORS emissionskrav. Den kan belastas och bearbetas efter 30 minuter (60 minuter rekommenderas för tunga belastningar).

FOAMTACK er fyllande, i motsats till att kollapsa, och med extremt låg efterexpansion ger den exakt fyllning av hålrum runt elrör och anslutningsdosor, samt även dörrar och fönster, då frånvaron av eftertryck säkerställer att dörrar och fönsterramar inte skadas under härdning. Den har hög motståndskraft mot kemikalier, vatten och röta samt är temperaturbeständig från -65 °C till +130 °C (kortvarig). Hög isoleringsförmåga bryter både köldbryggor och ljud (upp till 60 dB).


Användingsområden
FOAMTACK skumlim har utmärkt vidhäftning på de flesta material och används istället för murbruk och betong för limning och konstruktion av lättväggar av icke-bärande väggar, rabatter, terrasseringar, stödmurar, stentrappor etc. Det används också för limning av gips och isoleringsskivor på vägg och tak, eller elrör och anslutningsdosor som är försänkta i väggen. FOAMTACK är väl lämpad för att fylla små hålrum, till exempel runt dörrar och fönster. FOAMTACK är inte avsedd för bärande konstruktioner.


Se produktfilm FOAMTACK här

 

Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS