Skriv ut
2008-02-27
TEC7-CLEANER – FÖR DET BÄSTA FOGRESULTATETFogglättningsmedelet Tec7-Cleaner har blivit ett populärt hjälpmedel för ett optimalt fogresultat. Den har även många andra goda egenskaper och användningsområden.Det används i dag åtskilliga hjälpmedel som t.ex vatten, såpvatten eller saliv för att glätta fogar. Men det är lösningar som kan redusera fogens livslängd. Metoderna kan tillsätta bakterier, samt att skarvar i fogen inte blir täta. Detta reduserar resistens mot fukt och mögel. Fler och fler använder nu därfor Tec7-Cleaner som förstärker fogens resistensegenskaper, samtidigt som den gör det enklare att få ett snyggt fogresultat.


- Tec7-Cleaner är idealisk för att jämna ut foger, berättar Hans Erik Lian, produktchef hos Relekta Import AS. Det är även ett universalt rengörings- och avfettingsmedel för bygg och industri.  Den kan användas till avfetting och rengörning av ytor innan limning, fogning och målning, samt avlägsning av ohärdat lim, byggskum, oljemåling och fogmassa. Den kan även användas till avfetting och rengörning av verkstadsutrustning, verktyg och maskiner.
Andra områden där man har goda erfarenheter med Tec7-Cleaner är avlägsning av fett, olja, tjära, stearin, skidvalla och kåda. 
Tec7-Cleaner innehåller inte aromatiska eller klorinerade lösningsmedel och är därför säker att använda på de flesta ytor. Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller och lämnar inte kvar någon oljefilm. Aerosolen kan användas i alla riktningar (360˚) och gör det därför enklare att komma till på svårt åtkomliga ställen.

Tec7-Cleaner levereras som 500ml aerosol och 5 liters dunk.

För mer information, kontakt:
Mikael Palmgren
telefon: 031-135490
e-post: mikael.palmgren@novatech.nu

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv