101 Akryl+


Tål 101 Akryl+ minusgrader?

Ja, 101 AKRYL+ är testad under tre veckor tid vid upprepad frysning och upptining, samt nedfryst i hela perioden i -18°C och därefter upptinad. Dessa tester gav inga synliga eller fysiska ändringar i varken konsistens eller egenskaper för produkten.

Hur lång torktid har 101 Akryl+?
101 Akryl+ är skinntorr efter 20 minuter. Genomhärdning av massan är beroende av hur tjockt man applicerat Akryl 101.

Kan 101 Akryl+ användas som spackel?
Ja, 101 Akryl+ är utmärkt till spackling av små revor och sprickor samt spik/skruvhål.

Fäster 101 Akryl+ mot betong?
Ja, 101 Akryl+ fäster mycket bra till betong och puts, samt trä, gips, metall, och tegel.

Är 101 Akryl+ färgstabil?
Ja, 101 Akryl+ är färgstabil och UV-stabil.

Är 101 Akryl+ övermålningsbar?
Ja,101 Akryl+ är övermålningsbar efter 20 minuter.

Är 101 Akryl+ lätt att använda?
Ja, 101 Akryl+ är mycket lätt att applicera på underlaget. Jämna fogen med en pinne, spackel eller pensel fuktad i vatten.

Finns 101 Akryl+ i flera färger?

Nej, 101 Akryl+ finns i vit.

Är 101 Akryl+ flexibel?
Ja, 101 Akryl+ har en max rörelse på 12,5%.

Kan man använda 101 Akryl+ i badrum?
Ja, men den ska då övermålas med godkänd färg för våtrum.

Är 101 Akryl+ lämplig att använda för utfyllnad av sprickor i träfasad innan ommålning?
Ja, det fungerar mycket bra.
 

Relekta AS
Innspurten 1 A
0663 Oslo
Tlf: 031-13 54 90
Faks: 031-13 89 70
Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS