101 Mineralull

 

Varför använder man fyllning?
Fyllning i form av mineralull, stenull, mineralfiber används i huvudsak för att begränsa mängden av brandakryl. Det är även lättare att vara säker på att att man använder rätt mängd brandtäting i förhållande till brandklass, vid användning av fyllning.