101 Brandakryl 

 

Hur fungerar 101 Brandakryl?
101 Brandakryl är en akryl / tätningsmedel som tål hög värme, och även expanderar genom värmestress (180 °). Detta innebär till exempel att om du har ett genomförande av kablarna  genom  golv eller en vägg, så tätar 101 Brandakryl hålet som uppstår när kablar smälter eller brinner upp, och förhindrar att värme, gas, rök och lågor sprids genom öppningen.


Hur vet jag hur mycket 101 Brandakryl jag måste använda för att den ska vara tillräckligt brandsäker?
Du måste följa produktens bruksanvisning för att veta den exakta mängden. Detta beror på materialets  brandklass i vägg / golv och storleken på det som ska tätas. Du kan hitta en bra bruksanvisningng här: Produktinformation
 

Måste jag alltid använde fyllning?
Detta beror helt på vad som ska brandsäkras. Du kan hitta en bra bruksanvisning här: Produktinformation


Det är EI30 - EI240 på patronen. Vad betyder detta?
EI står för integritet och isolering. Och siffrorna visar brandmotstånd i minuter.
Integritet definieras som byggnadsdelen egenskap till att motstå brand på den ena sidan, utan att elden sprider sig igenom som en följd av inträngning av lågor och heta gaser.
Isolering definieras som förmågan att motstå direkt eld på en av sidorna utan att branden överförs till den bakre som ett resultat av betydande värmeöverföring.


Vad är en Brandcell?
Brandceller används för att dela upp brandsektioner i mindre utrymmen. Brandcell kan vara rum, korridor, trapphus eller liknande som ska förhindra spridning av brand och brandgaser till andra brandceller under den tid som krävs för utrymning och räddning.


Kan jag använda 101 Brandakryl för fogning när det krävs brandtätning?
Ja, 101 Brandakryl är också godkänt som brand fog medel.

 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS