Kan TEC7 användas på husvagnar?
Ja, på de flesta ställen på en husvagn är TEC7 mycket lämplig, bortsett från de flexibla fogarna längs övergång tak/sidoväggar och takluckor mot taket - då ska det användas butylbaserad tätningsmedel. Till akuta reparationer på dessa platser är dock även TEC7 lämplig.

Kan TEC7 användas under vatten?
Ja. Men bara för snabba reparationer. Tec7 hårdnar bara i luft och kommer att försvagas snabbare under vatten än ovan. Vi rekommenderar inte Tec7 för permanenta installationer under vatten, där stora delar av ytan av Tec7 utsätts.

Är Tec7 lufttät?
Ja. Lufttätheten är testad och certifierad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Se även svar om radon.
Radon: Kan Tec7 används för Radon Tätning?
Tec7 är lämplig för tätning mot radongas i sprickor, hål, delar av konstruktion och rör där det kan tränga igenom radon-innehållande luftströmmar från grunden. Tec7 är därför särskilt lämpad för att minska radonhalten i befintliga byggnader. Testet av Tec7s radon motstånd utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det viktigaste är att Tec7 stoppar flödet av luft från marken.
Radon: Kan Tec7 används tilsammans med Radonmembran?
Tec7 fäster inte till polyeten eller liknande material, och många radonmembran är tillverkade av polyeten. Detta innebär att Tec7 inte kan användas tillsammans med detta material. Innan du använder Tec7 på membran av andra material, måste fackfolk alltid utföra tester och bedöma vidhäftningen.
Lämnar TEC7 fläckar på natursten?
Nej. TEC7 lämnar inga fläckar på natursten, marmor, skiffer, granit, osv.
Hur lång härdningstid har TEC7?
I rumstemperatur (+23°C) och vid en luftfuktighet på 50% är härdningstiden 24 timmar för en 6mm tjock fog.  Därefter beräknas 1 mm pr dygn. Dvs. att vid 8 mm tjocklek är Tec7 genomhärdat efter 72 timmar. Lägre temperatur ger längre härdningstid.
Tec7 härdar inte under 5 grader. Och vid 5 grader härdar den mycket långsamt. Torr luft kan också fördröja härdning. Där det är möjligt kan en hink med varmt vatten i närheten av där det limmas påskynda härdningen.

Kan man måla över TEC7?
Ja. Vattenbaserad färg är att rekomendera. Alkydfärg går också bra men ger längre torktid och det rekommenderas därför att vänta 3-5 dagar med övermålning efter att fogen er lagd. Se separat användarhandbok för övermålning på www.tec7.se.
Hur hög temperatur tål TEC7?
TEC7 tål +90°C (+155°C max. 30 min.).
Kan man använda TEC7 till nåtning?
Ja. TEC7 är utmärkt att nåta med. Men rekommenderas inte på ställen som utsättas för mycket rörelse och yttre påverkan som t.ex båtdäck. Klicka här för bruksanvisning för fogning av golv.
Kan man använda TEC7 till nåtning av skeppsdäck?
Skeppsdäck är utsatta för stora belastningar och det rekomenderas att nåtning, speciellt av större ytor, utförs av fackmän. Det finns flera sorters däckplank men teak är det vanligast använda. (Teak är ett fett träslag nåtmassa normalt fäster dåligt på.)  Bredd och tjocklek på däcksplanken varierar, likaså fogbredden. TEC7 är ingen specialtillverkad notmassa, men kan ändå vanligtvis användas till nåting där man klarar sig med en flexibilitet på 12,5 %. Förarbetet måste göras grundligt bland annat genom att nåtsidorna primas, och att det placeras bottningslist/nåttejp i botten på nåten vilket är mycket viktigt. Relekta AS rekomenderar ingen konkret metod och frånskriver sig allt ansvar i händelse med reklamationer eller fel som kan uppstå vid nåting av skeppsdäck. Om man väljer att nåta ett skeppsdäck med TEC7, så gör man det på eget ansvar. Man får själv värdera behovet för att anlita fackmän och att göra eventuella prov på förhand.
Kan TEC7 användas att täta träbåtar under vattenlinjen?
Nei, ROOF är den bästa produkten att använda till det då den förblir mjuk.
Fäster TEC7 mot bly?
Ja, som en av få fogmassor fäster TEC7 mot bly.
Förstör TEC7 silverbeläggningen på speglar?
Nej.
Kan TEC7 användas att limma tegel/betong pannor med?
Ja. Tips limma samman den panna som ska skäras med närmsta hela och skär nästa dag, inga problem med borrhål eller ståltråd för att den ska hänga kvar vid snöfall eller storm.
Kan jag använda TEC7 runt kanten på badet och runt rörgenomföringar?
Ingen fogmassa fäster på gammal silikon, så den måste bort, men TEC7 fäster på gammal ms-polymer och akryl så länge det inte finns tvål eller andra föroreningar på den.
Måste jag ta bort gammal fog innan jag använder TEC7?
Ingen fogmassa fäster på gammal silikon, så den måste bort, men TEC7 fäster på gammal ms-polymer och akryl så länge det inte finns tvål eller andra föroreningar på den.
Hur tar man bort gammal TEC7?
TEC7 tas bort med en kniv/skrapa. Den kan också mjukas upp med värmepistol så den blir lättare att ta bort.
Kan man använda TEC7 att limma andra material mot betong?
Ja, se bara till att ta bort allt damm på betongen, duscha gärna lite vatten på betongen om det är svårt att få den dammfri.
Är TEC7 färgäkta?
Vit TEC7 kan gulna något om den inte får UV-ljus under härdning. Dom andra färgerna är kulörstabila.
TIPS: för att undvika gulning, låt ljus stå på i rummet åtminstone första dygnet under härdningen.
Jag har limmat min bänkskiva med TEC7, men den vill inte hugga fast. Vad är felet?
Ytan du ska limma i mot är inte ren. Ta bort fett, smuts, sågspån så går det bra.
Kan man påskynda härdningen vid tidspressad akutfogning/limmning då man använt TEC7?
Ja, man kan duscha lite vanligt vatten på TEC7, då den är fukthärdande så kortas härdningstiden väsentligt, givetvis beroende på yttre omständigheter.
Leder TEC7 ström?
Nej, TEC7 leder inte ström.
Vad betyder MS i begreppet MS-polymer?
MS står för Modified Silan.
Hur stor höjd/bredd bör en Tec7 fog ha för att förhindra obehaglig doftspridning från sanitära objekt?
Det rekommenderas en bredd och höjd på 10-15 millimeter med Tec7 vid tätning mellan sanitära objekt för att förhindra obehaglig lukt att tränga igenom.
Är det RAL färgkod på Tec7?
Ja. Den är tryckt på patronen.

 

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS