Pur Pro


Hvor mycket expanderar en flaska med 750ml PUR PRO?
En flaska 750ml PUR PRO expanderar max 20%  av utlagt byggskum.

Kan PUR PRO användas som fogskum i brandklassade genomföringar?
PUR PRO är inte godtjänt som brandskum för brandklassade genomföringar. Men den kan använas i vanliga hus/rum både inne- och utomhus.

Kan PUR PRO utsättas för direkt solljus?
Ja, PUR PROs är motståndskraftig mot UV-ljus.

När kan man slipa/skära i härdad PUR PRO?
Efter ca 60 minuter kan man slipa/skära i PUR PRO.

Är PUR PRO flexibel efter härdning?
Ja, PUR PRO har flexibilitet efter full genomhärding.

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS