Hvordan på en enkel måte finne vitale mål på et rør

Kun ved hjelp av en meterstok/linjal, blyant og et ark kan en enkelt finne vitale mål på et rør.

Omkrets, radius finner en lett, samtidig som oppmerking før saging eller boring er like lett. Legg ganske enkelt arket rundt røret og merk av der hvor de møtes. Der har du omkrets som kan måles opp etterpå. Regn ut både diameter og radius. Med arket kan du også tegne opp en jevn strek for saging, eller markere for nøyaktig gjennomboring. 

Tilbake
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS