Knute på tråden

Unngå at ledningene dras fra hverandre og strømmen kuttes bare fordi du jobber for langt unna støpselet.

Lag en enkel knute i skjøten av to ledninger.
Dette bedrer arbeidet arbeidet med motorsagen, hekketrimmeren eller andre elektriske duppeditter.
Det anbefales å lage en ekstra snurr, slik som på bildet for å unngå at ledningene får for stor belastning og "knekker".

Tilbake
Copyright 2021
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS