Miljö

Relekta-Gruppen tar hänsyn till natur och miljö och respekterar balansen mellan försäljning av industriella förbrukningsprodukter och miljön. Relekta-Gruppen är miljö-certifierad enligt ISO 14001 standarden.


Miljöanpassade produkter

Relekta marknadsför många miljövänliga produkter, bland annat Lanopro (lanolinbasert olja), livsmedelsgodkända fetter och oljor samt Relekta Mist rengöringssystem för fordons ventilationssystem och coupé. En miljöanpassad produkt måste uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • Biologiskt nedbrytbar
 • Livsmedelgodkänd
 • Lösningsmedelsfri
 • Tillverkad av vattenbaserade kemikalier

 

Miljøfyrtårn

Krav för företag som certifierats enligt Miljøfyrtårn-systemet är mycket specifik. Relekta-Gruppens erfarenheter i samband med Miljøfyrtårn-certifieringen har varit mycket positiva, eftersom det har lett till ett ökat miljömedvetande hos medarbetare, ett bidrag till en ytterligare positiv miljöpåverkan och ekonomiska besparingar. 
 

Renas

Alla tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter ska vara medlem i en godkänd returselskap.Vi är medlem i Renas som är en ideell organisation som administrerar ett landstäckande insamling- och behandlingssystem för elektriskt och elektroniskt avfall. 

Trykk på logo for mer informasjon om Grønt Punkt


Grönt Punkt/FTI

Relekta-Gruppen är ansluten till organisationen Grönt Punkt (tidigare Materialretur) i Norge och FTI i Sverige. Relekta-Gruppen uppmanar alla sina kunder och leverantörer till att ansluta sig till organisationen, samt ha en medvetenhet till källsortering.

Kort om Grönt Punkt/FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

I 1994 kom emballagedirektiv för EU. Då Norske myndigheter som följd av detta ville innföra en avgift for emballage i Norge klarade näringsslivet att stoppa detta men fick istället ansvar för att upprätta en egen organisation för insamling och återvinning av emballage.
Materialretur skapades med mening att se till att näringslivet deltar i finanseringen av sin egen organisation.
Alla företag som faller in under kategorin "packare och fyllare", producenter eller importörer, och som använder glasemballage, wellpapp, dricka- och emballage-kartong, plastemballage eller metallemballage ska betala avgift. Avgift för emballage ska bara betalas en gång, dvs. att det är vi som importör har betalat, belastas inte kunden.

.

HMS - politik

Relekta har som mål att drivas på en resursbesparande sätt med fokus på att kontinuerligt förbättra/påverka positivt den inre och yttre miljön. Den inre miljön omfattar hälsa och säkerhetskrav enligt OHSAS 18001, Internkontroll reglerna och egna mål som är inarbetat i företaget. Den yttre miljön omfattar krav i ISO 14001. Som följd av HMS-arbetet har vi speciellt fokus på att:

 • efterleva de hälso-, miljö-, och säkerhetsmässiga regler enligt myndighetenas lagar och krav, och till bästa för alla medarbetare och interessenter.
 • ha viljan att ytterligare öka trivsel och goda arbetsförhållanden genom bl.a.; årliga medarbetar- och uppföljningssamtal, arbetsmiljöundersökning, personalfördelar, möjligheter för egenutveckling och en öppen dialogform.
 • söka största möjliga grad av engagemang från medarbetare när det gäller att uppfylla gemensamma HMS-mål genom deltagande.
 • minska sjukfrånvaro genom god ergonomi, trivsel, bonusar, flexibilitet och andra sätt.
 • vara en skadefritt företag genom att aktivt hitta orsaker och möjliga orsaker till olyckor och olycksrisker, och uppmana alla medarbetare till att rapportera olyckor/olyckrisker.

 • •till att alla ska känna till våra produkters miljöbeskaffenhet för i så stor grad som möjligt för att medverka till att minimalisera varje möjlig skada på människa och miljö. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
 • uppmana våra kunder till reparations och kostnadseffektiv användning av existerande maskiner och verktyg vid köp av våra produkter.
 • informera och uppmana kunder till en miljömässig riktig hantering av produkt och hantering av emballage och restprodukter.
 • erbjuda alla kunder Säkerhetsdatablad, samt upplysa om tillgänglighet via ECOonline.
 • välja miljövänliga produkter där det är möjligt och värdera leverantörens miljösatsning.
 • genomföra intern källsortering.
 • ha klara och mätbara HMS-mål. Kontinuerligt evaluera dessa, samt informera och stimulera alla medarbetare till att följa företagets HMS-politik och HMS-mål.

Miljövänlig omhändertagning av produkter

Tomemballage kan återanvändas eller återvinnas. Tomma hinkar kan till ex användas som murhink, avfallshink, sänke for båtbojar, till gjutning av fundament till terrasser osv. Produktrester och tomemballage som inte återanvänds bör kastas på närmaste godkända miljöstation eller soptipp.

Relekta AS
Innspurten 1 A
0663 Oslo
Tlf: 031-13 54 90
Faks: 031-13 89 70
Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS