05-05-2020 - ERSÄTTER MURBRUK, SKRUVAR OCH MEKANISK INFÄSTNING

05-05-2020 | ERSÄTTER MURBRUK, SKRUVAR OCH MEKANISK INFÄSTNING

Relekta har lanserat ett unikt skumlim som limmar både murblock och isoleringsskivor och ersätter allt från murbruk och gipslim till förborrning, skruvar och plugg. Monteringslimmet eliminerar köldbryggor och skruvhål som måste spacklas.
-En burk FoamTack kan ersätta upp till 25 kg torrbetong, och har du ett jobb som kräver flera säckar är det många tunga lyft som kan ersättas av några få burkar FoamTack, säger Lars Petter Bjaaland, kategorichef på Relekta. Dessutom är limmet extremt tidsbesparande eftersom det är färdigt att användas direkt och kan appliceras på det som ska limmas med en vanlig skumpistol. Du sparar mycket tid som annars måste läggas på att frakta säckar med torrbetong, blanda murbruk och efterarbete som att avlägsna damm och spill.

FoamTack används som ett stenlim för murning av icke-bärande väggar, trädgårdsmurar, stentrappor m.m. Med en snabb härdningstid och en limstyrka på över 100 kg/dm² är det också perfekt för att limma gips-, cellplast- och panelskivor direkt på väggen. Då slipper man också förborrning för plugg och spackling av skruvhål.

Limmet har hög beständighet mot kemikalier, vatten och röta och tål temperaturer från -65 °C upp till +130 °C. FoamTack uppfyller också klassificeringen M1, vilket gör det lämpad för BREEAM-projekt och arbeten i områden där inomhusklimatet är av särskild vikt.

FoamTack levereras av Relekta AS och finns i byggvaruhandeln i Norge och Sverige. Se tec7.se för mer information.

Företagsinformation:
Relekta-gruppen är en ledande leverantör av reparations- och underhållsprodukter i Norge och Sverige. Flera av produkterna är marknadsledare och Relekta representerar flera kända internationella tillverkare och varumärken. Kvalitet och miljöansvar står i centrum. Kvalitet i alla led säkerställs genom fem olika garantier samt en rad certifieringar och kvalitetsrutiner, såsom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och Miljøfyrtårn. Relekta-gruppen har över 100 medarbetare och omsatte 278 miljoner NOK 2018

 

För mer information, kontakta:
Relekta v/Lars Petter Bjaaland, telefon: +47 22 66 04 00, e-post: lpb@relekta.no
Se även: www.tec7.se

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS