15-02-2018 - DEN ULTIMATA SILIKONEN

15-02-2018 | DEN ULTIMATA SILIKONEN

XealPro från Relekta är en ny generation av miljövänliga och universella fogmassor som täcker de flesta behov där silikon används.

- Med XealPro fyller vi nu marknadens önskemål om att kompletera högkvalitetsserien Tec7 med en ren silikonfogmassa, säger produktchef Lars Petter Bjaaland. Kriterierna var att produkten skulle vara universell, enkel att använda och ge ett slutresultat i toppklass, förutom att klara samma samma höga krav på miljö och användarvänliget som övriga produkter i Tec7-serien. XealPro kan användas både inom- och utomhus och är fullt certifierad för användning i våtrum, på fasader och glas, samt områden med gångtrafik. Den finns i 310 ml patroner, och det enda användarna behöver välja är kulören; antracit, vit, ljusgrå eller transparent.

- XealPro har de högsta miljö- och användningsintyg för ytor som en silikonfogmassa kan ha, enligt alla standarder i EN15651 1 till 4; den är livsmedelgodkänd, uppfyller BASTA’s kriterier för kemiska produkter, innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC), metyletylketon (MEKO), eller skadliga lösningsmedel och är enligt BREEAM-NOR's emissionskrav. Den har den högsta klassificeringen för mögelresistens, bra kemikaliebeständighet, är 100% luft- och vattentät och kan tåla temperaturer ned till -15 °C i upp till 14 dagar under förvaring och från -60 °C till +180 °C i härdad tillstånd. Dessutom har den god vidhäftning och stark limförmåga mot de flesta material, är UV-stabil och färgbeständig, samt är mycket lämplig för många olika applikationer eftersom den är mycket flexibel, med 25% elasticitet efter härdning.

Klicka här att se videor på XealPro.

    
    
  

För mer information, kontakta:
Mikael Palmgren, telefon 031-135490, mob 0706-183900, eller Mikael.Palmgren@relekta.no

Tilbake
Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS