20-12-2016 - TEC7 STÄRKER SIN POSITION YTTERLIGARE INOM MILJÖPOSITIVT BYGGANDE

20-12-2016 | TEC7 STÄRKER SIN POSITION YTTERLIGARE INOM MILJÖPOSITIVT BYGGANDE

Tec7 är ofta efterfrågad för användning i projekt där produktspecifikationer definieras av ständigt förändrade miljökrav. Tec7 bekräftas nu uppfylla Breeam-Nor emissionskrav samtidigt som betyget från Sunda Hus har lyfts från C+ till B.

- Inomhusluftens kvalité och certifiering inom detta område är viktigare än någonsin, säger produktchefen Lars Petter Bjaaland. Tec7 har nu mottagit certifieringen Emicode EC1+ som är kravet på fogmassor för att ett Breeamprojekt ska kunna uppnå det bästa betyget. Samtidigt har Sunda Hus lyft betyget för Tec7 från C+ till B efter en förnyad bedömning. Ny bedömning till B-värde gäller även för produkterna Tec7 Aquastop och X-tack7.

- Baserat på andra testresultat har Tec7, tillsammans med Flex7 och Tec7 Deck Caulk, även godkänts för användning i samband med Marine Equipment (MED). Detta bekräftas genom certifieringen utfärdat av DNV-GL (Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd).

- Med exakt samma egenskaper som tidigare, bekräftar Tec7 nu med dessa testresultat sin position när det gäller kvalité och miljö, avslutar Bjaaland. Tidigare certifieringar och testresultat visar bland annat att Tec7 är ftalatfri, godkänd som fog för våtutrymmen, livsmedelgodkänd och lämplig för tätning mot radon.

För mer information, kontakta:
Mikael Palmgren, telefon 031-135490, mob 0706-183900, mikael.palmgren@novatech.nu

Tilbake
Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS